Uluslararası Tıbbi Aromatik Bitkiler Kongresi

DUYURU: Yoğun talep nedeniyle bildiri son gönderim tarihi 19.08.2022 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

                           KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.
                                          KONGREMİZ YÜZYÜZE VE ONLİNE KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

AYNI TARİHLERDE FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN II. ULUSLARARASI TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ DÜZENLENECEK OLUP, KONGREMİZ KATILIMCILARI 350 TL ÖDEYEREK KATILIM SAĞLAYABİLECEKLERDİR:

Kongre Web Sitesi: tarlabitkilerikongresi.org

Genel olarak bilindiği şekliyle geçmişte tedavinin en önemli kaynağı tıbbi bitkilerdir. Son yüzyılda ise sentetik ilaçların gelişmesiyle ilaç sanayisinde önemlerini belli ölçüde kaybetmişlerdir. Son 20-30 yılda güncel bir akım olarak bitkilerle tedavi hızla gelişmiş ve hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde büyük bir ivme kazanmıştır.

Ülkemiz zengin florasıyla (Belirli bir bölge veya ülkede yetişen bitki çeşidi) çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiyi bünyesinde barındırmaktadır. Bitkiler, insan yaşamının sürdürebilmesi için gerekli olan oksijen ile besinleri sağlar ve sağlığı korurlar. Bitkilerin tedavide kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamıştır. Binlerce yıl önce insan, bitkilerin tedavi edici gücünü tanımış ve sağlıklı yaşayabilmek için ondan yararlanmıştır. Halk hekimliği uygulamalarına yaygın olarak rastlanan Anadolu’da halk ilaçları, uzun tecrübeler sonunda günümüze kadar gelmiş uygulamalardır. Modern tıpta kullanılan pek çok ilaç da bitkilerden elde edilmektedir. Ülkemizde bitkisel zenginlik; üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği bölgede bulunması, Güney Avrupa ile Güneybatı Asya floraları arasında köprü olması, pek çok cins ve seksiyonun orijin ve farklılaşım merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Buna rağmen bu bitki zenginliğinden yeterince faydalanılamamaktadır.

İki yılda bir düzenlenen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi" nin beşincisi uluslararası katılımlı olarak 29 Eylül - 02 Ekim 2022 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından Rize’ de gerçekleştirilecektir.

"Uluslararası 5. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi" Düzenleme Kurulu olarak ayrıca farklı ülke ve üniversitelerden konularında uzman bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlanması da kongre hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası araştırmacının katılımı beklenmektedir. Siz değerli bilim insanlarını, araştırıcıları, özel sektör temsilcilerini ve bu konuya gönül vermiş tüm katılımcılarımızı görmekten ve Rize’ de ağırlamaktan onur ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz.

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler alanda yapılmış araştırma bulgularının bilim camiasına katkı yapmasına, ulusal ekonomi ve kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağına ve yeni ufuklar açacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Fatih SEYİS
Kongre Başkanı

 

                 

KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.
AYNI TARİHLERDE FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN II. ULUSLARARASI TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ DÜZENLENECEK OLUP, KONGREMİZ KATILIMCILARI 350 TL ÖDEYEREK KATILIM SAĞLAYABİLECEKLERDİR:

Kongre Web Sitesi: tarlabitkilerikongresi.org